متخصص طب اورژانس

دکتر سید امین اله بحرینی

تخصص:
متخصص طب اورژانس
نظام پزشکی:
۱۳۵۴۸۸

بیوگرافی دکتر بحرینی

دستیار برگزیده ی رشته طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۹۵

تخصص

متخصص طب اورژانس

تحصیلات

پزشکی عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان ــ ۱۳۹۰

تخصص طب اورژانس فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ــ ۱۳۹۶

 

۰۲۱-۶۵۱۵۵۲۳۱

۰۲۱-۶۵۱۵۷۱۴۵

مارلیک، میدان گلها، ابتدای ۲۰ متری، رو به روی داروخانه شبانه روزی دکتر سلگی