متخصص طب اورژانس

دکتر فرزانه جعفری نجف آبادی

تخصص:
متخصص طب اورژانس
نظام پزشکی:
۱۳۱۱۴۶

بیوگرافی

  • خدمت به عنوان پزشک خانواده به مدت ۳ سال در مراکز:

هیو، گلسار، کوهسار، چهارباغ، مهری آباد، ملک آباد (شهرستان ساوجبلاغ کرج)

  • خدمت در اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) تهران، بیمارستان لقمان، بیمارستان مفید، بیمارستان شهدای تجریش، بیمارستان سوم شعبان دماوند، امام حسین (ع) کرج
  • خدمت در بخش ICU بیمارستان امام حسین (ع) تهران و بیمارستان لقمان
  • خدمت در بخش مسمومین بیمارستان لقمان و اورژانس مسمومین
  • خدمت در اورژانس بیمارستان ولایت دامغان

تخصص

متخصص طب اورژانس

۰۲۱-۶۵۱۵۵۲۳۱

۰۲۱-۶۵۱۵۷۱۴۵

مارلیک، میدان گلها، ابتدای ۲۰ متری، رو به روی داروخانه شبانه روزی دکتر سلگی